logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Art Meets Humanities

dinsdag, 23 april, 2019 - 19:00 to dinsdag, 23 april, 2019 - 21:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
TBC
TBC
Film + Discussion
(See below for English version)
 
Het aanpakken van ethiek in sociale en humane wetenschappen vereist creativiteit. Het is belangrijk om te anticiperen op potentiële problemen die zich tijdens het onderzoek kunnen voordoen; op de hoogte zijn van veranderende relaties en reacties van onderzoeksdeelnemers; en aandacth te hebben voor de manier waarop onderzoek wordt begrepen door de samenleving, collega-onderzoekers en beleidsmakers.

In deze sessie werken we samen met filmmaker Ellen Vermeulen en een panel van experts. Ellen maakt films over mensen in uitdagende en moeilijke situaties. Ze heeft ervaring met het omgaan met zaken als geïnformeerde toestemming, het werken aan kwetsbare deelnemers en omgaan met politiek gevoelige kwesties. Ze werkt momenteel aan een ethisch kader voor onderzoekers en voor filmmakers.

De sessie is relevant voor iedereen die onderzoek doet met menselijke deelnemers.

Een vervolgsessie is ook gepland op 23 mei.
 
Addressing ethics in social science and humanities requires creativity. It is important to try to anticipate potential problems that can arise during the research; to be aware of changing relationships and responses of research participants; and of the way research is understood by society, fellow researchers and policy makers.

In this session, we will work together with film-maker Ellen Vermeulen and a panel of experts. Ellen makes films about people in challenging and difficult situations. She has experience with dealing with issues such as informed consent, working vulnerable participants, and dealing with politically sensitive issues. She is currently working on a framework for ethics for researchers and for film-makers.

The session is relevant for anyone who does research with human participants.

A follow-up session is also planned for 23rd of May.
 
 
Inzenden via dit formulier is niet langer mogelijk.