logo
Nederlands
Tab: 
Title: 
Faculteit
Content: 
Title: 
Introductie
Text: 

De kerntaken van de faculteit LK zijn onderwijs verstrekken, wetenschappelijk onderzoek verrichten en maatschappelijk dienstbetoon verlenen in het domein van de Bewegings- en Revalidatiewetenschappen.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Title: 
Onderwijs
Content: 
Title: 
Onderwijsaanbod
Text: 

De faculteit staat in voor bachelor- en masterstudies in Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen en Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie. Daarnaast verzorgt de faculteit het Postgraduaat Sportmanagement, de Expert Class in Sportmanagement, het Postgraduate Certificate International Course in Football Business en het Postgraduaat Multidisciplinaire arterio-veneuze en lymfatische kinesitherapie.
Klik hieronder voor meer info over elke opleiding.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Title: 
Studeren aan de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
BG: 
Title: 
Info voor studenten
BG: 
Title: 
Onderzoek
Content: 
Title: 
Onderzoeksgroepen
Text: 

Aan de faculteit wordt onderzoek gedaan binnen de Bewegings-en revalidatiewetenschappen

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Tiles: 
Image: 
Title: 
ARCS
Title: 
Onderzoeksgebied
Text: 
Het beantwoorden van vragen op verschillende onderwerpen (obesitas, medische beeldvorming, lymfologie, neurologie, morfologie, anatomische variaties/anomaliteiten, …) via anatomie (dissecties/interventies)
Tiles: 
Image: 
Title: 
BEGE
Title: 
Onderzoeksgebied
Text: 
Gedragsmatige of niet-gedragsmatige gezondheidsfactoren: beweging, fysieke activiteit, fitheid, voeding
Tiles: 
Image: 
Title: 
BEPR
Title: 
Onderzoeksgebied
Text: 
Beïnvloedende aspecten op (sport)-prestatie: bewegingsanalyse, nutritionele impact, technische en tactische aspecten van de sport, fysiologische processen, fysieke en psychologische eigenschappen
Tiles: 
Image: 
Title: 
EXAN
Title: 
Onderzoeksgebied
Text: 
Topografische, functionele en klinische anatomie, gericht op het menselijk lichaam en lichaamscompositie
Tiles: 
Image: 
Title: 
MFYS
Title: 
Onderzoeksgebied
Text: 
"Exercise and the Brain in Health & Disease"’: interactie van lichamelijke inspanning op neurochemie en neurofysiologie
Tiles: 
Image: 
Title: 
MODI
Title: 
Onderzoeksgebied
Text: 
Het bevorderen van ‘physical literacy’ door het bestuderen van feitelijke en (zelf)waargenomen competenties inzake beweging / motoriek, pedagogiek en didactiek, en dit zowel op niveau van het individu, de (onderwijs)praktijk als het (gezondheids)beleid.
Tiles: 
Image: 
Title: 
RERE
Title: 
Onderzoeksgebied
Text: 
Neurologische revalidatie, musculoskeletale kinesitherapie, oncologische revalidatie en pijnwetenschappen
Tiles: 
Image: 
Title: 
SASO
Title: 
Onderzoeksgebied
Text: 
Ontwikkelingsgerelateerde, maatschappelijke en beleidsgerelateerde kwesties rond sportbetrokkenheid van verschillende populatiesegmenten (bv. jongeren, ouderen, mensen met beperkingen, topsporters). Sportparticipatie in verschillende contexten (georganiseerd, informeel, alternatief georganiseerd) en op verschillende niveaus (grass root en elite sport).
Tiles: 
Image: 
Title: 
SPMB
Title: 
Onderzoeksgebied
Text: 
Ondersteuning van individuele atleten, teams en sportorganisaties bij de verbetering van mentale vaardigheden (motivatie, zelfcontrole, concentratie, zelfvertrouwen, relatie-en teamvaardigheden, communicatie en levensstijl)
Title: 
Alliantieonderzoeksgroepen VUB-UGent
Text: 

.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Tiles: 
Image: 
Title: 
M&M
Title: 
Onderzoeksgebied
Text: 
Perifere en centrale pijnmechanismen die bijdragen tot de chroniciteit bij chronische pijn
Tiles: 
Title: 
Onderzoeksgebied
Text: 
(1) het meten, analyseren en bepalen van de determinanten van fysieke activiteit, sedentair gedrag, motorische competentie en voeding bij verschillende doelgroepen; (2) het promoten van fysieke activiteit en gezonde voeding, alsook het reduceren van sedentair gedrag; (3) het bevorderen van motorische competentie en de kwaliteit van de lessen lichamelijke opvoeding
Title: 
International Joint Research Group
Text: 

.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Tiles: 
Title: 
Onderzoeksgebied
Text: 
Topsportbeleid
Title: 
Behaalde doctoraten en masterproeven
Text: 

Een overzicht van de behaalde doctoraten en masterproeven behaald aan de faculteit.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Text: 

Doctoraten

Masterproeven

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Starten met een doctoraat binnen de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie?
BG: 
Title: 
Diensten
Content: 
Tiles: 
Image: 
Text: 
THROUGH MOTION! WE BRIDGE THE GAP BETWEEN PRACTICE AND SPORTS- AND REHABILITATION RESEARCH OF THE VUB in 5 fields of expertise.
Image: 
Tiles: 
Image: 
Image: 
Image: 
Contact Info: 
Label: 
Contact
Phone: 
[T] 02 629 27 28
Person: 
Faculteitssecretariaat Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie - Gebouw L, Pleinlaan 2, 1050 Elsene
Label: 
Pers
Phone: 
+32 (0) 473 96 41 37
Person: 
Sicco Wittermans
Hero: 
Slide: 
Image: 
Topline: 
Faculteit
Headline: 
Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
Image: 
Topline: 
Faculteit
Headline: 
Lichamelijke opvoeding en Kinesitherapie