logo
Nederlands
Tab: 
Title: 
Faculteit
Content: 
Title: 
FACULTEIT RECHT & CRIMINOLOGIE
Text: 

Samen leven is niet eenvoudig. Er zijn wetten voor nodig. Om de verhouding te regelen tussen multinationals en consumenten, bijvoorbeeld. Of tussen Europese en nationale instellingen. Maar ook om een antwoord te bieden op ontwikkelingen als het stijgend aantal gevangenen. Of het groeiend onveiligheidsgevoel. Boeiend, zeg je? Aan de faculteit Recht & Criminologie van de VUB krijg je inzicht in al deze en andere thema’s. En bouw je een gedegen juridische en criminologische kennis op waarmee je later persoonlijk kunt wegen op de evolutie van de maatschappij. Als dat geen vooruitzicht is.

Format: 
Introduction
Title: 
Sterke opleidingen en sterk onderzoek
Text: 

Het is met veel plezier en met een zekere fierheid voor wat we als faculteit vertegenwoordigen dat ik jullie welkom heet op de webpagina van de faculteit recht en criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.

De faculteit met haar twee opleidingen rechten en criminologie wordt algemeen erkend voor haar studentgericht en kwalitatief onderwijs dat studenten vormt tot kritische en redelijk eigenzinnige wereldburgers. Onze alumni bekleden daarom zeer vaak sleutelposities in internationale en regionale organisaties, in de Belgische politiek, de magistratuur, de advocatuur, de ambtenarij, de politionele diensten, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Het onderwijs op onze faculteit wordt gevoed door een traditie in het wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek dat op bepaalde domeinen tot ver buiten onze landsgrenzen geroemd wordt. De waarden van onze universiteit indachtig, zijn wij ook maatschappelijk geëngageerd en proberen we deze ingesteldheid mee te geven aan onze studenten zodat zij de uitdagingen van deze wereld niet onverschillig en onvoorbereid tegemoet gaan.

Wil jij ook deel uitmaken van deze dynamische en ambitieuze faculteit en ben je op zoek naar een sterke opleiding gesteund op gedegen onderzoek? Je hebt het gevonden. Wij zijn ervan overtuigd dat we hier, in het hart van Europa, samen kunnen bouwen aan een toekomst waarin jij, met je opgedane kennis en vaardigheden, je plaats zult verwerven.  

Format: 
Normaal
Position: 
Links
Extra: 
Image: 
Caption: 
Miguel De Jonckheere, Decaan Recht en Criminologie
Title: 
STUDEREN AAN FACULTEIT RECHT & CRIMINOLOGIE
BG: 
Tiles: 
Title: 
Erasmus
Text: 
Wist je dat je op Erasmus kan?
Image: 
Title: 
VUB alumnus ben je voor het leven
Title: 
Blijf op de hoogte van al het VUB nieuws
Text: 
MIS GEEN ENKELE UPDATE!
UserID: 
vrije_universiteit_brussel
PhotosetID: 
72157662875190430
Title: 
NIEUWS VAN ONZE FACULTEIT
Title: 
EVENEMENTEN
Number of events to show: 
8
Title: 
Contacteer ons
BG: 
Image: 
Title: 
Onderzoek
Content: 
Title: 
HOE BEÏNVLOEDT TECHNOLOGIE EN WETENSCHAP ONZE DEMOCRATIE EN ONS RECHTSSYSTEEM?
Text: 

Law, Science, Technology & Society en de interactie daartussen. Ziedaar de focus van de onderzoeksgroep LSTS. De uitdaging? Nagaan in hoeverre de huidige wetenschappelijke en technologische evolutie noopt tot een herijking van de grondprincipes van democratie en staatsrecht. Vanuit een multidisciplinaire benadering wisselen experten uit vakgebieden als rechten, criminologie, sociologie en ‘harde’ wetenschappelijke richtingen inzichten uit om zo tot nieuwe antwoorden te komen. Hoe ga je om met zaken als het gebruik van lokatiegegevens, de koppeling van databanken, de digitalisering van publicaties, genetisch gemodifieerde gewassen? LSTS vist het uit.

Position: 
Links
Extra: 
Image: 
Title: 
Vakgroepen
Content: 
Title: 
Vakgroepen
Text: 
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Alumni
Content: 
Title: 
Alumni
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Location: 
Name: 
Faculteit Recht & Criminologie
Street: 
Pleinlaan
Street Nr: 
2
Postal: 
1050
City: 
Brussel
Building: 
Gebouw C - 4de verdieping
Room: 
Lokaal 4.C.301
Contact Info: 
Label: 
Toekomstige studenten
Label: 
Bedrijven
Label: 
Pers
Phone: 
+32 (0) 473 96 41 37
Person: 
Sicco Wittermans
Hero: 
Slide: 
Image: 
Topline: 
Faculteit
Headline: 
RECHT EN CRIMINOLOGIE
Text: 
Krijg grip op de evolutie van de maatschappij.
Image: 
Topline: 
Faculteit
Headline: 
RECHT EN CRIMINOLOGIE
Text: 
Krijg grip op de evolutie van de maatschappij