logo

Onderwijsinnovatie

Inhoud

  • Leren in de 21ste eeuw
  • Studentgecentreerd leren
  • Blended learning
  • Docent als coach
  • Docent als innovator
  • Van classroom naar smart room

 OnderwijsVernieuwingsProjecten (OVP)

 

De Vrije Universiteit Brussel voorziet middelen voor OnderwijsVernieuwingsProjecten (OVP's). Deze projecten bieden (groepen van) docenten concrete mogelijkheden om hun onderwijs te innoveren.

Het OVP-Fonds is opgericht om continuïteit in onderwijsvernieuwing te kunnen garanderen. Het algemene kader is de visie op onderwijs van de Vrije Universiteit Brussel. De gekozen strategie is die van het combineren van bottom-up initiatieven met steun van centrale middelen.

Onderwijsinnovatie en -ondersteuning coördineert de selectie van deze projecten en biedt op vraag didactische begeleiding.