logo

Onderzoeksdomein

Big data

Vandaag de dag zijn data overal – al dan niet zichtbaar. Datavolumes worden steeds groter en dataverwerking daarmee ook steeds uitdagender. Veel onderzoek in de VUB-faculteit ingenieurswetenschappen - meer bepaald in de departementen ELEC en ETRO - draait dan ook rond het vergaren, selecteren, interpreteren en modelleren van die gigantische berg gegevens. De betrokken onderzoekers houden zich zowel bezig met fundamenteel onderzoek als de daaruit voortvloeiende ontelbare toepassingen.

Elektronica & Informatica

Grenzen verleggen met visionaire elektronica en ICT

Analyse van medische beelden, sensornetwerken, interactie tussen mens en robot, multimediaonderzoek, compressie van beeld en video, 3D-visualisatie, monitoring van voedselkwaliteit, ‘serious games’ voor kinderen met spasticiteit, detectie van mijnenvelden, millimeter- en terrahertz-sensors, opto-elektronische sensor en camerasystemen, ontwerp van snelle elektronica … De toepassingen van het onderzoek in het VUB-departement Electronics & Informatics (ETRO) zijn talrijk en uiteenlopend.

Efficiënte dataverwerking: van sensorontwikkeling, over data-analyse, tot ontelbare toepassingen

Meer inhoud binnenkort.

Software languages

Fundamentele inzichten in nieuwe programmeertalen

Het beeld dat het woord ‘computer’ tien jaar geleden opriep, lijkt in het niets op de computers die ons vandaag overal vergezellen. Computerwetenschappers verbonden aan het Software Languages Lab van de VUB-vakgroep computerwetenschappen (DINF) ontwerpen nieuwe programmeertalen die voldoen aan de eisen van deze digitale revolutie. Daarbij bestuderen ze onder andere hoe computers kunnen samenwerken en hoe uitgewisselde data consistent blijven.

Data based modelling

Via modelleringstechnieken richting efficiënter ontwerp

Ingenieurs gebruiken computers om het gedrag van elektrische, mechanische, chemische... systemen te voorspellen (Computer-Aided Engineering of CAE). Via modellen willen ze ook inzicht krijgen in dat gedrag om systemen te verbeteren of om te automatiseren. Vertrekkende van praktische toepassingen binnen de elektronica gebruiken onderzoekers van de VUB-departementen ELEC en ETRO daarom modelleringstechnieken om CAE te ondersteunen en om modellen te gebruiken om op een efficiëntere manier te ontwerpen (Model-Aided Engineering of MAE).

Vereenvoudigde modellering, gemakkelijkere toepassing

De nieuwste methoden voor gegevensverwerking zijn gebaseerd op modellen en vereisen een schatting van de parameters voordat gegevensverwerkingsproblemen kunnen opgelost worden. Net die stap van gegevensmodellering vormt echter vaak een knelpunt bij toepassingen. Departement ELEC ontwikkelt daarom nieuwe benaderingen voor gegevensmodellering, maar ook voor model-vrije gegevensverwerking.

Wiskundige modellen: instrumenten om de wereld beter in te schatten

Je merkt het misschien niet, maar wiskundige modellen zijn alomtegenwoordig. Zo voorspellen klimaatmodellen de klimaatevolutie, vloog Airbus A380 duizenden uren in een gesimuleerd luchtruim voor hij de eerste keer opsteeg en ondergaan nieuwe wagens virtuele crashtesten op een computer voordat de bouw van dure prototypes wordt gestart. Al deze computertesten vereisen goede wiskundige modellen.

Op naar een interdisciplinair centrum in systeembiologie op de VUB

De VUB-onderzoekers van vakgroepen Fysica (DNTK), Toegepaste Biologische Wetenschappen (DBIT) en Biologie (DBIO) verenigen hun wetenschappelijke krachten via – jawel – wiskundige modellen. Ze brengen de metagenomica-expertise (studie van genetisch materiaal afkomstig uit de omgeving) en expertise in microbiële ecosystemen van biologen en bio-ingenieurs samen met de natuurkundige expertise: technieken van niet-lineaire en collectieve dynamica uit de fysica worden toegepast op biologische systemen (Systems biology).

Quantum Chemie

Meer inhoud binnenkort.

Onderzoek aan de VUB

Zoek hier projecten, publicaties, onderzoekers, teams,...