logo

Onderzoeksdomein

Brein & Gedrag

Van de kleinste vingerbeweging tot het vellen van een oordeel, onze hersenen zijn overal bij betrokken. Een divers onderzoeksgebied zoals Brein & Gedrag wordt dan ook vanuit verschillende faculteiten onderzocht aan de VUB. Veel van die onderzoekers en bundelen hun krachten in het interdisciplinaire Centre for Neuroscience (C4N). Aan de VUB wordt zowel naar medicijnen gezocht voor neurologische aandoeningen als naar de manier waarop onze hersenen werken wanneer we bijvoorbeeld taal leren of inspanningen uitvoeren. 

Het brein: gezondheid & ziekte

De hersenen en het lichaam

Wanneer we een inspanning leveren, maken onze hersenen nieuwe zenuwcellen aan. Dit zijn cellen die informatie en signalen verwerken, ze regelen verschillende lichaamsfuncties en staan in voor ons denkvermogen. Ons lichaam, en wat we ermee doen, heeft dus een groot effect op onze hersenen. Omgekeerd geldt dat natuurlijk ook: onze hersenen sturen elke beweging die we maken. Het is die wisselwerking tussen ons lichaam en onze hersenen die de vakgroep Menselijke Fysiologie van dichterbij bestudeert.

Astrocyten, de kleine helpertjes in ons zenuwstelsel

Meer inhoud binnenkort.

Beroerte: van A tot Z

De medische en maatschappelijke gevolgen van beroerte zijn moeilijk te onderschatten.  Met het OPTIMUS-project willen het Center for Neurosciences (C4N), de onderzoeksgroeppen Gezondheidseconomie, Klinische Farmacologie en Klinische Farmacie de zorgkwaliteit voor patiënten met een beroerte verbeteren. Hierbij wordt aandacht gegeven aan elk deel van het zorgtraject, dat begint tijdens het ambulancetransport naar het ziekenhuis en zich vervolgens verder zet tijdens de hospitalisatie en de nazorg. 

De rol van de cysteine/glutamaat antiporter in epilepsie, depressie en de ziekte van Parkinson

Onze hersencellen of neuronen zijn één van de kostbaarste, functionele en regulerende celsystemen van ons lichaam. Daarom is het ook niet te verwonderen dat er verschillende lichaamseigen systemen bestaan om ze te beschermen tegen allerlei nefaste stressfactoren. Eén van die systemen maakt gebruik van de cystine/glutamaat antiporter. De onderzoeksgroep C4N onderzoekt de werking van deze antiporter bij epilepsie, de ziekte van Parkinson, depressie, angst en MS.

Het brein: sociaal, cognitief en emotioneel

Emoties lezen

Elke dag opnieuw verwerken we nieuwe gebeurtenissen en ervaren we nieuwe emoties. Emoties zijn te lezen op ons gezicht, in onze stem, handgebaren en lichaamstaal. Mensen die leiden aan schizofrenie, een depressie, autisme, dementie of de ziekte van Parkinson kunnen problemen vertonen met het herkennen van gezichtsuitdrukkingen en het verwerken van emoties.

Het sociale brein

“Walen zijn lui”, “vrouwen shoppen graag” en “Amerikanen zijn dik” zijn voorbeelden van stereotypes. “Mijn vriendin is knap” en “Mijn moeder is overbezorgd” zijn oordelen over mensen die we goed kennen, die dikwijls ook juister zijn. We gebruiken stereotypes en oordelen over groepen en mensen om ons beter te kunnen bewegen door de diverse sociale realiteit. Maar wat gebeurt er als we informatie krijgen die tegen die stereotypes ingaat? Zijn alle stereotypes en oordelen even resistent voor verandering en hoe kunnen we dit nagaan? Hoe werken stereotypes en oordelen in onze hersenen?

Nieuwe woorden, oude geluiden

We kunnen allemaal nieuwe woorden maken: ‘smirten’, ‘comadrinken’ of ‘miserietaks’ zijn een aantal voorbeelden van recente nieuwe woorden. We gebruiken bestaande spraakklanken en vormen zo een nieuw woord, deze capaciteit heet combinatorische spraak. In het Artificial Intelligence Lab aan de VUB onderzoeken ze welke mechanismen in onze hersenen voor die combinatorische spraak zorgen.

Onderzoek aan de VUB

Zoek hier projecten, publicaties, onderzoekers, teams,...