logo

Onderzoeksdomein

In de strijd tegen ziektes

De geneeskunde heeft al ongelooflijke vooruitgang geboekt, maar helaas vormen sommige ziektes nog steeds ongeneeslijke raadsels. Zo zijn kanker, suikerziekte en leverziekte ook vandaag nog veel voorkomende doodsoorzaken. De onderzoeksgroepen in deze cluster willen de oorzaken van hedendaagse ziektes beter begrijpen en zo hopelijk de sleutel vinden tot betere diagnose, behandeling en misschien wel genezing. 

Gentherapie

Gentherapie

Vele erfelijke ziektes hangen als een zwaard van Damocles boven het hoofd van patiënten die ermee geboren worden: vroeg of laat kunnen ernstige, zelfs levensbedreigende complicaties optreden. De onderzoekers van Gentherapie & Regeneratieve Geneeskunde (GTRM) van faculteit Geneeskunde & Farmacie trachten met gentherapie de oorzaak van erfelijke ziektes op erfelijk vlak te corrigeren.

Kanker

Moleculaire beeldvorming

In het In Vivo Cellular and Molecular Imaging (ICMI) labo ontwikkelen de onderzoekers radioactieve probes of tracers om kankercellen door middel van specifieke moleculaire targets op te sporen en te vernietigen.

Moderne radiotherapie

Radiotherapie is een loco-regionale vorm van kankerbestrijding waarbij ioniserende straling wordt gebruikt om de kankercellen te doden. De onderzoeksgroep Radiotherapie van de Vrije Universiteit Brussel is steeds op zoek naar efficiënte alternatieve radiotherapie strategieën ten einde patient specifieke radiotherapie behandelingen te kunnen bieden.

Peptides

De onderzoeksgroep Organische Chemie modificeert peptiden zodat die als geneesmiddel of als tracer kunnen worden gebruikt in de moleculaire beeldvorming. In nauwe samenwerking met de onderzoeksgroep In Vivo Cellular and Molecular Imaging (ICMI), dat mede geleid wordt door Prof. Caveliers, gaan zij dit type probes aanpassen en in vivo testen.

Resistentiemechanismen van beenmergkanker Multiple Myeloom (MM)

Meer inhoud binnenkort.

Immunotherapie: een krachtige nieuwe behandeling voor kanker

Wanneer je lichaam te maken krijgt met tumorcellen, wordt het immuunsysteem geactiveerd om die kwaadaardige cellen onder controle te krijgen. Als je immuunsysteem na enige tijd de strijd begint te verliezen, komen er symptomen boven die je vertellen dat er iets aan de hand is. Op dat moment kan immunotherapie het immuunsysteem als het ware nieuwe munitie geven om de kankercellen aan te pakken.

De frontlinie van ons lichaam

Ons immuunsysteem bestaat uit een netwerk van cellen en moleculen. De onderzoeksgroep Cellulaire en Moleculaire Immunologie (CMIM) aan de VUB is vooral geïnteresseerd in één type witte bloedcel: de monocyt-macrofaag lijn. Macrofagen zijn immuuncellen die voorkomen in alle weefsel in ons lichaam. Zij vormen de frontlinie van ons immuunsysteem en bevatten moleculen die indringers herkennen en vernietigen. Eens de macrofagen alarm slaan, is het alle hens aan dek om de indringer te vernietigen en worden de andere immuuncellen geactiveerd. Hierdoor ontstaat er een inflammatie.

Diabetes

Regeneratieve therapie bij diabetes

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lijden wereldwijd 347 miljoen mensen aan suikerziekte of diabetes, een chronische ziekte die gekenmerkt wordt door een te hoog suiker- of glucosegehalte in het bloed. Diabetes is ongeneeslijk en kan op termijn ernstige complicaties veroorzaken als hart- en vaatziekten, nierproblemen, oogaandoeningen en letsels aan het zenuwstelsel. Biomedici van VUB-onderzoeksgroep Celdifferentiatie (DIFF) trachten daar verandering in te brengen door lichaamscellen te regenereren of herprogrammeren. Mét succes.

Bètacellen

Meer inhoud binnenkort.

Leverziekte

Betere diagnose en behandeling van leverziekten

Leverziekten vormen de vijfde belangrijkste doodsoorzaak ter wereld. Vaak is levertransplantatie de enige doeltreffende therapie, maar organen voor transplantatie zijn schaars. Er wordt dan ook druk gezocht naar therapieën om leverziektes aan te pakken. Onderzoekers van In Vitro Toxicologie en Dermato-Cosmetologie (IVTD) leveren aan die zoektocht een grote bijdrage. Zij ontdekten nieuwe mechanismen die leverziektes veroorzaken.

Toxiciteit in de lever

Levercellen zijn de centrale plaats waar geneesmiddelen worden verwerkt. Ze zijn dan ook zeer gevoelig voor de toxiciteit die sommige van die geneesmiddelen met zich meebrengen. Dit zorgt ervoor dat sommige medicijnen uit de rekken moeten worden gehaald of na veel onderzoek toch niet op de markt kunnen komen of, erger, dat mensen sterven aan leverfalen na het overmatig innemen van bepaalde medicijnen. De onderzoeksgroep In Vitro Toxicology and Dermato-Cosmetology zoekt naar een oplossing voor die problemen door gebruik te maken van menselijke stamcellen.

De bouwstenen van ons lichaam

Meer inhoud binnenkort.

Ongestructureerde eiwitten

Meer inhoud binnenkort.

Ontwikkeling en design van geneesmiddelen met structurele biologie

Celschakelaars beter begrijpen

Schakelaars zetten apparaten aan en uit, dat weet iedereen. Minder bekend echter, is dat ook cellen schakelaars bezitten die iets kunnen activeren of uitschakelen. Maar zoals circuits van elektriciteitsdraden onoverzichtelijk kunnen zijn, weten we vaak ook niet hoe de bedrading van de cel precies loopt. De onderzoeksgroep Structural Biology Brussels (SBB) wil die celschakelaars beter leren begrijpen: niet enkel de schakelaars op zich, maar ook de mechanismen en netwerken waarlangs ze worden aan- en uitgeschakeld.

In de huid van een bacterie

Ons lichaam krijgt elke dag te maken met bacteriën, zowel goed als kwaad. Voor vele bacteriën vormen bijvoorbeeld onze huid of ons spijsverteringstelsel de ideale leefomgeving om er in samen te leven met de gastheer. Ze  leven in “commensialisme”, dat wil zeggen in onderlinge verstandhouding, vaak zelfs met een gemeenschappelijk voordeel voor zowel de bacterie als ons lichaam. Pathogene bacteriën echter, de ziekteverwekkers, doen aan roofbouw en veroorzaken ernstige, tot levensbedreigende schade aan onze weefsels.

Onderzoek aan de VUB

Zoek hier projecten, publicaties, onderzoekers, teams,...