logo

Deze cluster bundelt VUB-onderzoek rond nieuw en ouder leven: van geboorte, over voortplanting, tot veroudering en levenseinde. Zo focussen onderzoekers van RGRM, Reproductie, Genetica en Regeneratieve Geneeskunde, op een brede waaier onderwerpen rond reproductie, genetica en stamcellen voor therapie, onderzoekt Gerontopole Brussels de verschillende dimensies van het verouderingsproces bij 80-plussers en geldt de End-Of-Life Care (EOLC) research group als een leidende onderzoeksgroep binnen het domein van zorg rond het levenseinde in België en Europa.

Het kleinste begin: reproductie en gentherapie

Een gezond begin

Het is reeds geweten dat ziekten die tot uiting komen in volwassenen te wijten kunnen zijn aan ongunstige voeding of ongunstige metabole omstandigheden tijdens de zwangerschap. Wijzigingen in chemische groepen op de DNA keten (zogenaamde ‘epigenetische’ wijzigingen) gedurende de ontwikkeling van het embryo en de foetus zouden verantwoordelijk kunnen zijn hiervoor.

Reproductie, genetica en regeneratieve geneeskunde

Onderzoekers van de VUB-cluster Reproductie, Genetica en Regeneratieve Geneeskunde onderzoeken een brede waaier van onderwerpen rond reproductie, genetica en het onderzoek en gebruik van stamcellen voor therapie.

Gezonde leefstijl

Gefermenteerde levensmiddelen en darmgezondheid

Meer inhoud binnenkort.

‘Gezond & Smakelijk’: De betekenis van voedselkwaliteit

Voedsel is volgens sommige experten nooit veiliger geweest dan vandaag. Toch brengen crisissen als de E. coli-uitbraak, de dioxinecrisis en de gekkekoeienziekte het vertrouwen van een alsmaar groeiende groep mensen aan het wankelen.

Palliatieve zorg & het levenseinde

Optimale levenskwaliteit tot het einde

Hoewel de genezingskansen van mensen met kanker dankzij nieuwe behandelingen de laatste decennia gestegen zijn, sterft nog steeds 40% van hen binnen de vijf jaar aan de ziekte. Voor kankerpatiënten is levensverlenging niet alleen het aangewezen doel van oncologie en geneeskunde. Verbetering van de levenskwaliteit van patiënten en hun familie is ook belangrijk en palliatieve zorg is daarvoor de aangewezen zorg.

Grijze haren, rooskleurige toekomst: actief en gezond ouder worden

Meer inhoud binnenkort.

Goed leven én goed sterven: palliatieve zorg voor ouderen in Europese rusthuizen

Maatschappijen in de EU worden steeds ouder. Een vergrijzende maatschappij leidt niet enkel tot de noodzaak om gezondheid te verbeteren met preventie, maar ook om de levenskwaliteit te verbeteren. Mensen moeten de gelegenheid krijgen om goed te leven én om goed te sterven. Het aandeel van de wereldbevolking dat ouder is dan 60 jaar, zou verdubbelen van 11 tot 22%. Maar ook het aantal mensen met dementia zou in 2030 verdubbeld zijn tot 65,7 miljoen, in 2050 verdriedubbeld tot 115,4 miljoen (bron: WHO, 2011).

Onderzoeksdomein

De kringloop van het leven

Onderzoek aan de VUB

Zoek hier projecten, publicaties, onderzoekers, teams,...