logo

Onderzoeksdomein

Maatschappelijke uitdagingen

Wetenschap en innovatie veranderen onze samenleving elke dag. Of alles daardoor alleen maar beter wordt, is voor sommigen nog de vraag, maar zeker is: Het leven staat niet stil. De onderzoekers in deze cluster staan wel stil bij de politieke, sociale, economische, demografische en mediaveranderingen van de 21ste eeuw: de democratie staat onder druk, het belang van sociaal kapitaal, razendsnelle nieuwe media, vergrijzing en overbevolking… 

Maatschappij & democratie

Democratie in Europa

De democratie zoals we die vandaag kennen is in essentie een vertegenwoordigende democratie. Burgers van nationale staten kunnen via verkiezingen en met de hulp van politieke partijen bepalen wie hen zal besturen. De goede werking van die vorm van democratisch bestuur wordt vandaag vaak in vraag gesteld. Tal van veranderingen in de Europese politiek en maatschappij zorgen ervoor dat de democratische dialoog tussen burger en bestuur onder druk staat.

Hoe word je een beter mens?

In 1993 verscheen ‘Making Democracy Work’. Dit baanbrekende boek van de Amerikaanse politicoloog Robert Putnam stelt dat mensen die actief zijn in het verenigingsleven of non-profitorganisaties – en een hoger ‘sociaal kapitaal’ hebben – meer vertrouwen in andere mensen hebben, minder individualistisch zijn, positiever staan tegenover immigranten, enzovoorts. In Putnam’s interpretatie zijn deze positieve uitkomsten het gevolg van sociaal engagement: in het verenigingsleven word je dus, althans volgens Putnam, “een beter persoon”.

Verhoudingen tussen organisatie, werknemers en vrijwilligers in non-profitorganisaties

Onderzoek naar de financiering en onderzoek naar het beheer van non-profitorganisaties (npo’s) verlopen meestal gescheiden, in tegenstelling tot de situatie bij organisaties mét winstoogmerk. Daar willen VUB-onderzoekers uit zowel de toegepaste economie (faculteit ES) als de organisatiepsychologie (faculteit PE) verandering in brengen. Vertrekkende vanuit inzichten uit economie, managementwetenschap en psychologie ontwikkelen ze daarom een geïntegreerde theorie over het functioneren van npo’s en hun vrijwillig/betaald personeel, zowel op management- als op werknemersniveau.

Sociale impact van sport

Van voetbal spelende straatkinderen tot Olympische atletiekhelden: sport wordt in het algemeen gekoppeld aan een individuele en maatschappelijke positieve impact. Maar net zoals er bepaalde voorwaarden zijn om gezond te sporten, zijn er ook voorwaarden verbonden aan die positieve sociale impact van sport. Net die voorwaarden willen ze bij de onderzoeksgroep Sport & Society (SASO) ontdekken, alsook de werkelijke impact kunnen meten.

Educatie

Socially inclusive ICT based adult learning

Although participation in adult education is increasing in Belgium, it is still below the European average. In 2010 only 3.1% of low-educated Belgian adults participated in adult education. The EU has set a 2020 target for average participation in lifelong learning at 15% for adults aged 25-64. The challenge is therefore to provide opportunities of adult education, especially for disadvantaged groups, e.g.

Recht & criminologie

Straf en preventie

De strijd tegen criminaliteit en onveiligheid is de afgelopen jaren sterk geëvolueerd. Sommige onderzoekers spreken van een punitievere samenleving of van een sterk op veiligheid gerichte samenleving. De onderzoeksgroep Crime & Society (CriS) analyseert binnen deze maatschappelijke context criminaliteit met speciale aandacht voor sociale ongelijkheid, cultuur en mensenrechten.

Demografie & Gender

Demografische uitdagingen van de 21ste eeuw

De veranderingen in de structuur van onze bevolking, zoals de vergrijzing en migratie, zijn een hot topic in de media en politiek. En terecht, want bij nader inzien is er nauwelijks een beleidsdomein te bedenken dat niet door demografische verandering wordt beïnvloed. Maar als het gaat over de toenemende levensverwachting, gezondheid, vruchtbaarheid en migratie, hoe doen we het dan in vergelijking met Europa en de rest van de wereld? Welke verschillen bestaan er binnen het land, zowel regionaal als tussen diverse lagen van de bevolking?

Politiek, in naam van het volk?!

Meer inhoud binnenkort.

De waarde van Media, van maker tot gebruik

Meer inhoud binnenkort.

Onderzoek aan de VUB

Zoek hier projecten, publicaties, onderzoekers, teams,...