logo

Onderzoeksdomein

Stadsdynamiek

Brussel biedt de ideale uitvalsbasis maar ook een interessant onderzoeklabo voor VUB-onderzoekers. Als stad is het een broedplaats voor sociale veranderingen, met zowel positieve als negatieve gevolgen, maar ook op bijvoorbeeld architecturaal en historisch gebied is er nog veel te ontdekken en te onderzoeken. De onderzoekers binnen deze cluster verdiepen zich in steden en gebruiken Brussel daarbij vaak als voorbeeld. 

Brussel als labo: Belgisch onroerend erfgoed ‘lezen’ en beschermen

werf rectoraatsgebouw - foto uit VUB-archiefHet ReUse team van VUB-onderzoeksgroep Lab of Architectural Engineering [æ-lab] doet onderzoek naar Belgisch 19de- en 20ste-eeuws onroerend erfgoed in functie van de ac

De bakermat van de moderniteit

Doorheen de geschiedenis zijn steden de geboorteplaats voor sociale veranderingen geweest. De onderzoeksgroep Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen (HOST) van de VUB bestudeert daarom in welke mate de veranderingsprocessen in een stad een drijvende kracht zijn achter deze sociale transities. Ze bestuderen Brabant en Vlaanderen in de periode 1350 tot 1914.

De onderzoekers focussen zich op de dynamiek tussen verschillende sociale groepen in steden vanuit drie invalshoeken:

Een nieuwe buurt

Steden zijn broeiplaatsen voor maatschappelijke veranderingen. Dit komt onder andere door de kenmerkende migratiestromen doorheen de geschiedenis van steden. Nieuwe migranten vestigen zich echter niet zomaar in de stad, vaak starten deze mensen hun nieuwe leven in zogenaamde ‘buurten van aankomst’. Deze buurten hebben vaak een eigen dynamiek met specifieke opvangnetwerken, die zowel vanuit de overheid als vanuit de buurt zelf komen.

Brussels Centre for Urban Studies: Brussel en andere steden onder de loep

Mobiliteit, werkloosheid en armoede, huisvesting, culturele en sociale diversiteit… Maatschappelijke uitdagingen zijn steeds vaker stedelijke uitdagingen. Het nieuwe interdisciplinaire onderzoekscentrum Brussels Centre for Urban Studies initieert en ondersteunt onderzoek over steden en het proces van verstedelijking, om deze uitdagingen te analyseren en aan te kunnen pakken. Het Centre heeft een wereldwijde focus, maar besteedt ook bijzondere aandacht aan de stedelijke dynamiek van Brussel.

Onderzoek aan de VUB

Zoek hier projecten, publicaties, onderzoekers, teams,...