logo
Nederlands
Tab: 
Title: 
Over de opleiding
Content: 
Title: 
Starten in het tweede semester?
Text: 

In het tweede semester starten met de lerarenopleiding? Dat kan! Kom langs en schrijf je in.

Op zoek naar informatie over de Educatieve Master? Neem hier een kijkje.

Format: 
Introduction
Position: 
Links
Extra: 
Quote: 
"Brussel is met al haar diversiteit de ideale context om les te volgen én te geven, want er is voor ieder wat wils!" (Sarah Verachtert & Lore Duchateau, alumni SLO talen)
Title: 
Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding van de VUB?
Text: 

De Specifieke Lerarenopleiding van de VUB zet in op 5 sterke praktijkrelevante SLO’s die overeenstemmen met de reële situatie (of vakken) in het werkveld. Stage vormt in elke richting een rode draad doorheen je studies. Vanaf dag 1 kom je in contact met de praktijk! Je staat dus alvast met 1 voet in je toekomstige werkplek.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Alumna aan het woord
Text: 

"Onlangs las ik in Klasse dat als je in Brussel kan lesgeven, dat je dan overal kan lesgeven. Brussel heeft een bepaald imago en spijtig genoeg is deze niet altijd even positief. Als leerkracht in een Brusselse school leer je echt van alles. Je leert andere culturen, waarden en normen kennen. Je bent met andere talen geconfronteerd. Je leert de meest interessante jongeren kennen, die je één voor één ziet uitgroeien tot (kleine) volwassenen. Als lesgeven in Brussel een uitdaging is, dan neem ik deze graag aan, want ik zou nergens anders willen lesgeven dan in een multiculturele stad waar het vooral gaat om respectvol met elkaar samen te leven."

Format: 
Normaal
Position: 
Rechts
Extra: 
Image: 
maya campbell martinez
Caption: 
Maya Campbell Martinez, Alumna Lerarenopleiding
Tiles: 
Title: 
Heb je vragen?
Text: 
Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.
Title: 
Programma
Content: 
Title: 
Keuze uit 5 specifieke lerarenopleidingen en 13 profielen
Text: 

Je kan kiezen uit 5 Specifieke Lerarenopleidingen (SLO's) die sterk aansluiten op de schoolpraktijk. Kies in onderstaand keuzemenu voor de SLO die aansluit bij jouw vooropleiding. Het profiel waarvoor je inschrijft, is bepalend voor de vakdidactiek die je zal volgen. Elk profiel heeft m.a.w. een eigen leerlijn vakdidactiek en vakspecifieke stagebegeleiders. Je hebt ook de mogelijkheid om je kennis nog verder te verbreden of verdiepen. Je kan voor 3 SP kiezen uit:

 • Een tweede vakdidactiek
 • ICT-coördinatie in het onderwijs
 • Onderwijs van het Nederlands aan anderstaligen (6 ECTS!)
 • Project Algemene Vakken (PAV) in het beroepssecundair onderwijs

In de tweede vakdidactiek en de keuzevakken kan je ook stage lopen.

Format: 
Normaal
Position: 
Rechts
Extra: 
Image: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level 1 Title: 
Traject
Level 2 Title: 
Programma
Level 3 Title: 
Profiel
Title: 
Werken in modules
Text: 

De lerarenopleiding van de VUB is modulair opgebouwd. Het curriculum bestaat uit zes modules waarin telkens een thema centraal staat:

Module 1: Urban education
Module 2: Leren van individuele leerlingen
Module 3: Krachtige leeromgeving
Module 4: Diversiteit en grootstad
Module 5: Positief en zorgend leerklimaat
Module 6: Brede school

De modules kennen een volgtijdelijkheid met uitzondering van module 1 en module 6. Dit betekent dat je eerst module 2 dient af te werken alvorens je kan starten met module 3, enz.

Leerlijnen als rode draad

Vijf leerlijnen lopen als een rode draad doorheen de modules:

    Leerlijn stage
    Leerlijn pedagogiek en didactiek
    Leerlijn vakdidactiek
    Leerlijn reflecterend en onderzoekend handelen
    Leerlijn visie op leraarschap

De leerlijnen verzekeren samenhang van het programma.

 

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Image: 
Position: 
Links
Extra: 
Quote: 
Schematische voorstelling programma
Title: 
Keuzevakken
Text: 
 • Binnen elk SLO-profiel volg je standaard de gelijknamige vakdidactiek. Als student ingeschreven in, bijvoorbeeld, de SLO humane wetenschappen - profiel geschiedenis, volg je dus ook de vakdidactiek geschiedenis standaard ingebouwd in je programma.
 • Daarnaast dien je een keuze te maken tussen een 2e vakdidactiek of een verbredend of verdiepend keuzevak. In de tweede vakdidactiek en de keuzevakken kan je ook stage lopen.

2e vakdidactiek

Per SLO-profiel werden enkele vakdidactische keuzes opengesteld. Je moet de 2de vakdidactische keuze tegelijk opnemen met Module 3: Krachtige leeromgeving.

Uitzondering op deze toelatingsvoorwaarden aanvragen

 • Indien je je vakexpertise in de gewenste 2e vakdidactiek kan staven én indien de desbetreffende vakdidacticus je toestemming verleent
  • Bijvoorbeeld op basis van een minor-opleiding, een eerder behaald diploma of omwille van een groot aantal keuzevakken in het vakdomein van de afwijkende 2e vakdidactiek
 • Een gemotiveerde uitzonderingsaanvraag richt je tot lerarenopleiding@vub.be, met een overzicht van het curriculum (en behaalde resultaten) op basis waarvan je de uitzondering aanvraagt.

Verbredende keuze

Je kan naast een 2e vakdidactiek ook opteren om een verbredend of een verdiepend keuzevak op te nemen. De drie keuzes die aangeboden worden, zijn:

 • Project Algemene Vakken in het BSO (3ECTS)
 • Onderwijs van het Nederlands aan anderstaligen (6ECTS)
 • ICT-coördinatie (3ECTS)
Format: 
Normaal
Position: 
Rechts
Extra: 
Image: 
Caption: 
<a href="https://www.vub.be/sites/vub/files/keuze-vakdidactieken.jpg">Klik hier voor vergrote weergave</a>
Title: 
Leerresultaten
Text: 

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de bachelor opleiding? Lees er hieronder meer over.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Tiles: 
Image: 
Title: 
Overtuigd?
Image: 
Title: 
Toch nog wat vragen?
Level 1 Title: 
Graad
Level 2 Title: 
Plan
Level: 
Level: 
planId: 
0000001675
planId: 
0000001660
planId: 
0000001657
planId: 
0000001658
planId: 
0000001673
planId: 
0000000958
planId: 
0000001680
planId: 
0000001664
planId: 
0000001679
planId: 
0000001663
planId: 
0000001678
planId: 
0000001662
planId: 
0000001677
planId: 
0000001666
planId: 
0000001681
planId: 
0000001655
planId: 
0000001670
planId: 
0000001656
planId: 
0000001654
planId: 
0000001669
planId: 
0000001653
planId: 
0000001668
programmaId: 
00582
Title: 
Leraar-In-Opleiding (LIO)
Content: 
Title: 
Ik werk al als leraar
Text: 

Masters die reeds in het onderwijs tewerkgesteld zijn kunnen de lerarenopleiding in een apart traject volgen, namelijk het Leraar-In-Opleiding (LIO) traject. Een Leraar-In-Opleiding (LIO) is een reeds actief personeelslid van een school in het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs.

Format: 
Introduction
Position: 
Links
Extra: 
Image: 
Title: 
Voorwaarden LIO-traject
Text: 

Je komt in aanmerking voor een LIO-traject van de lerarenopleiding indien:

 • je werkt in een school in het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs of in het volwassenenonderwijs;
 • jouw school bereid is je te begeleiden als LIO en hiervoor een LIO-baanovereenkomst wil afsluiten met de Vrije Universiteit Brussel;
 • je minimum 500 lesuren geeft binnen je opdracht, waarvan 120 lesuren in vakken waarvoor je het vereiste diploma hebt.

Minder dan 500 lesuren binnen je onderwijsopdracht?

De LIO-student wiens onderwijsopdracht minder dan 500 lesuren bedraagt kan alsnog toestemming krijgen om in te stappen in het LIO-traject. In dit geval zal je de ontbrekende uren aanvullen met aangepaste en bijkomende opdrachten. Je individueel traject zal door de titularis van het opleidingsonderdeel 'Onderwijspraktijk voor de LIO' uitgewerkt worden in samenspraak met je LIO-loopbaanbegeleider.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Programma-implicaties
Text: 

Als student in een LIO-baan volg je voor 30ECTS de opleidingsonderdelen 'Onderwijspraktijk voor de LIO: deel 1' en 'Onderwijspraktijk voor de LIO: deel 2'. Daarnaast bestaat je programma uit 4 theoretische modules en een keuzeopleidingsonderdeel. LIO-studenten worden dus vrijgesteld van 'Module 1: Urban Education' en 'Module 6: Brede School'.

Bekijk het volledige programma en de opleidingsonderdeelfiches hier.

Wil je het LIO-traject spreiden over meerdere academiejaren? Neem dan contact met ons op of kom eens langs.

Format: 
Normaal
Position: 
Rechts
Extra: 
Quote: 
Je LIO-trajectbegeleider kan je informeren, adviseren en begeleiden.
Title: 
Inschrijven voor een LIO-traject
Text: 

Om in te schrijven in het LIO-traject moet je twee stappen ondernemen

1) Inschrijven voor het reguliere programma van de lerarenopleiding
2) Toelating aanvragen voor het LIO-traject

Van zodra je toelating krijgt voor het LIO-traject zal de adminstratie jouw inschrijving voor de lerarenopleiding omboeken naar het LIO-traject.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Extra: 
Quote: 
Als leraar-in-opleiding kan je genieten van een professionele begeleiding op maat.
Tiles: 
Title: 
Inschrijven voor de lerarenopleiding
Text: 
Schrijf je hier in voor één van de vijf SLO's
Title: 
Toelating aanvragen voor een LIO-traject
Text: 
Vraag hier je toelating om te starten in het LIO-traject.
Title: 
Kom langs of neem contact op
Content: 
Title: 
Infomomenten lerarenopleiding
Number of events to show: 
3
Tiles: 
Phones: 
Label: 
Algemeen nummer secretariaat IDLO
Phone Number: 
02/614.87.87
Label: 
Studietrajectbegeleiding
Phone Number: 
02/614.87.62
Label: 
Stage- en nascholingscoördinator
Phone Number: 
02/614.87.61
Title: 
Meer informatie nodig?
Text: 
Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.
Title: 
Heb je vragen over je trajectkeuze?
Text: 
Kom gerust langs voor een gesprek op jouw maat bij de studietrajectbegeleider
Title: 
Heb je algemene vragen?
Text: 
We staan voor je klaar in ons studentensecretariaat
Title: 
Voor leerkrachten & mentoren
Content: 
Title: 
Professionalisering voor leerkrachten
Text: 

Aan de Lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel kan je niet alleen leraar worden, maar kan je ook als leraar verschillende nascholingen volgen. We gaan ervan uit dat de leraar, als gewaardeerde professional, kan rekenen op de juiste ondersteuning bij de uitoefening van zijn job. Aan de hand van een geactualiseerd nascholingsaanbod bieden we je graag de mogelijkheden om je op continue basis bij te scholen.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Informatie voor mentoren
Text: 

Binnen het partnerschap tussen de opleiding en het onderwijsveld is het begeleiden van student-leraren tijdens de opleidingsstages één van de voornaamste taken. In de praktijk gaat het daarbij om veel meer dan het louter ter beschikking stellen van stageplaatsen. Wederzijdse versterking en ondersteuning in het begeleiden van student-leraren is een gezamenlijk doel waarvan we beiden jaarlijks de vruchten plukken. Uw ervaringen, knowhow en deskundige ondersteuning zorgen ervoor dat vele van onze student-leraren de ‘praktijkschok’ als minder groot ervaren.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Tiles: 
Image: 
Title: 
Informatie over de stage
Image: 
Title: 
Vragen over de stage
Image: 
Title: 
Professionalisering voor leerkrachten
Title: 
Na je studie
Content: 
Title: 
Het einde is pas het begin
Text: 

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je diploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Title: 
Welke vakken mag ik geven?
Text: 

Het is je masteropleiding die bepaalt voor welk(e) vak(ken) je onderwijsbevoegdheid krijgt, niet welke Specifieke Lerarenopleiding je volgt. Voor welke vakken je lesbevoegdheid krijgt, wordt bepaald op basis van de zogenaamde bekwaamheidsbewijzen. Er zijn drie soorten bekwaamheidsbewijzen: ‘vereiste’, ‘voldoende geachte’ en ‘andere’ bekwaamheidsbewijzen.

Vereist bekwaamheidsbewijs (VE): als je beschikt over een ‘vereist bekwaamheidsbewijs’ (VE) voor een bepaald vak in een bepaalde graad en onderwijsvorm, ben je specifiek opgeleid om dat vak te onderwijzen. Je bent dan door je basisopleiding gespecialiseerd in het vak en je hebt een pedagogische opleiding gevolgd voor het secundair onderwijs.

Voldoende geacht bekwaamheidsbewijs: als je beschikt over een 'voldoende geacht bekwaamheidsbewijs' ben je mogelijk geschikt om een bepaald vak te onderwijzen. Het is de bevoegdheid van het schoolbestuur om te bepalen of je over de nodige vakkennis beschikt om aangesteld te kunnen worden. Het schoolbestuur kan dit in samenspraak met jou doen.

Wettelijk wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de houder van het vereiste en het voldoende geachte bekwaamheidsbewijs bij een aanwerving. Zo moet het schoolbestuur bij een aanstelling geen voorrang verlenen aan de houder van het vereiste bekwaamheidsbewijs. Er is ook geen verschil in bezoldiging en ook vaste benoeming is op termijn mogelijk.

Format: 
Normaal
Position: 
Links
Extra: 
Quote: 
<a href="http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/">Kijk na welke bekwaamheidsbewijzen je masterdiploma biedt</a>
Title: 
Eerste stap op de arbeidsmarkt
Text: 

Na het volgen van de specifieke lerarenopleiding ben je klaar voor een job als leraar in het secundair onderwijs. Je voorkeur gaat wellicht uit naar het werken met jongeren, maar er zijn nog andere mogelijkheden. Ook voor kandidaatstellingen in het volwassenenonderwijs of het hoger onderwijs is dit diploma een pluspunt. Bovendien toont de praktijk aan dat een lerarenopleiding meer toegangspoorten opent dan enkel die van het onderwijs. Educatieve diensten of organisaties met educatieve werking geven de voorkeur aan medewerkers met een diploma van leraar. Zelfs in de bedrijfswereld worden de competenties, opgedaan in een specifieke lerarenopleiding, naar waarde geschat.

Kortom, ook voor studenten die zich niet specifiek op het (secundair) onderwijs voorbereiden, reikt dit diploma interessante kwalificaties aan.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Tiles: 
Title: 
Careercenter
Text: 
Individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!
Title: 
Doctoreren?
Text: 
VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …
Tiles: 
Image: 
Title: 
Meer weten over onze alumni?
Image: 
Title: 
Volg de VUB
opleidingId: 
101
Hero: 
Slide: 
Image: 
Headline: 
Specifieke Lerarenopleiding
Image: 
Headline: 
Specifieke Lerarenopleiding
Image: 
Headline: 
Specifieke Lerarenopleiding
Keep custom: