logo
Nederlands
Tab: 
Title: 
Over de opleiding
Content: 
Title: 
BEN JIJ KLAAR VOOR HET ECHTE WERK?
Text: 

Hou jij van abstract en logisch redeneren en stel je graag alles in vraag? Wil je je specialiseren in de fundamentele aspecten van de wiskunde of je verdiepen in domeinen zoals codetheorie, algebra, topologie, functionaalanalyse, kanstheorie of toegepaste wiskunde? Ben je geboeid door toepassingen van de wiskunde in het dagelijkse leven zoals muziek of kunst? Wil je je kennis delen en denk je aan een loopbaan in het onderwijs of kijk je eerder uit naar een onderzoeksloopbaan?

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Image: 
Position: 
Geen
Title: 
Shaun kiest voor 'close' sfeer op VUB
Text: 

"Ik kom van Oostende en oorspronkelijk was ik van plan om, zoals de meeste van mijn klasgenoten, in Gent te gaan studeren. Maar toen we met de klas op uitstap naar Brussel gingen, viel me direct op dat de sfeer op de VUB ‘closer’ was dan elders. Ik kreeg toen de kans om met enkele assistenten te spreken, die me een goed beeld gaven van de omgang tussen de professoren en de assistenten enerzijds en de studenten anderzijds. Ik ben heel tevreden met mijn keuze voor de VUB. De kleine omvang van de vakgroep wiskunde biedt verschillende voordelen, zoals de inspraak van de studenten in de opstelling van het examenrooster. Ook als je vragen hebt, kan je altijd terecht bij een prof of assistent."

 

Format: 
Normaal
Position: 
Rechts
Extra: 
Image: 
Caption: 
Shaun, Student Wiskunde
Title: 
Wiskunde zit overal om je heen
Text: 

Wiskunde is kleinschalig. Onderzoek vindt plaats in kleine groepen, met veel en vaak onverwachte interactie tussen subdisciplines. Diversiteit is daarom essentieel, zowel voor het onderzoek als voor de opleiding van studenten. Wiskunde is zelden direct zichtbaar maar overal aanwezig waar wordt gestructureerd, ontworpen, gemodelleerd en gerekend. Geen wetenschap heeft een breder bereik dan de wiskunde. De recente opkomst van de computational science en de dataexplosie hebben de relevantie en de invloed van de wiskunde nog verder versterkt. Er is in het bedrijfsleven een grote behoefte aan gedreven wiskundigen.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Wiskunnend Wiske Wedstrijd en W^3 Scholarship Challenge
Text: 

Jaarlijks kruisen ongeveer 2000 wiskundeknobbels uit het vijfde en zesde jaar secundair onderwijs de degens. Tijdens de voorronde buigen ze zich over een aantal intrigerende wiskundige opdrachten. Einddoel? Een plaatsje én overwinning in de fnale op pi-dag, 14 maart. Wie zei er ook al weer dat wiskunde saai was? check www.wiskunnendwiske.be
Dit jaar konden zesdejaars ook deelnemen aan de individuele Wiskunde Scholarship Challenge.
De winnaar ging naar huis met de prijs die recht geeft op het volledige inschrijvingsgeld voor de 3 jaren bacheloropleiding Wiskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. We hopen zo leerlingen, die zich willen wagen aan de knappe studies van bachelor en master in de Wiskunde, een extra duwtje in de rug te geven. Deze individuele W^3 Scholarship Challenge vond plaats op 22 april in de aanwezigheid van Prof. Ingrid Daubechies.

Format: 
Normaal
Position: 
Rechts
Extra: 
Image: 
Title: 
Wereldberoemde oudstudenten
Text: 

Jean Bourgain studeerde wiskunde aan de Vrije Universiteit Brussel en ontving in 1994 een Fields-medaille voor zijn onderzoekswerk. In 2017 ontving hij de Breakthrough Prize van Google en in 2018 krijgt hij de Steele Prize for Lifetime Achievement. In onderstaand filmpje legt Jean Bourgain kort en mooi uit wat zijn onderzoeksgebied is en wat leuk is in wiskunde.
Een andere wereldberoemde oudstudente van de VUB is prof. Ingrid Daubechies. Zij is een wereldautoriteit op het gebied van wavelets die gebruikt worden voor beeldcompressie.

Format: 
Normaal
Position: 
Rechts
Extra: 
Image: 
Youtube ID: 
tM9sOtJKx3U
Introduction: 
Jean Bourgain, IBM von Neumann Professor in the School of Mathematics, sat down with National Geographic after winning the 2017 Breakthrough Prize in Mathematics.
Youtube ID: 
ulerDyW58G8
Tiles: 
Title: 
Faculteit
Text: 
Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen
Title: 
Heb je vragen?
Text: 
Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.
Title: 
Programma
Content: 
Title: 
Hoe zit de opleiding in elkaar?
Text: 

De bacheloropleiding in de Wiskunde omvat 180 studiepunten die je normaal in drie jaar behaalt. Deze flexibele bachelor is opgebouwd rond een verplicht pakket van 144 studiepunten. Dit is de kern van je bacheloropleiding. Je kern wordt aangevuld met een flexibel gedeelte van 36 studiepunten dat je zelf samenstelt aan de hand van keuzevakken.

Een lijst van de meest voorkomende keuze-modeltrajecten voor studenten in het eerste jaar van hun Bacheloropleiding kan je hier vinden. Neem ook eens een kijkje naar een voorbeeld van je toekomstig uurrooster!

Format: 
Normaal
Position: 
Links
Extra: 
Image: 
Title: 
Wat na je bachelor?
Text: 

De masteropleiding wordt samen met de Universiteit Antwerpen georganiseerd. Beide universiteiten bieden je een wetenschappelijke opleiding van hoog niveau. Concreet betekent dit dat de meeste masterstudenten wiskunde aan de VUB één dag per week les volgen in Antwerpen en omgekeerd. Deze kruisbestuiving biedt vele voordelen: niet alleen is het gamma aan vakken veel groter, het contact met nieuwe proffen en studenten opent deuren. Het is ook mogelijk om tijdens de masteropleiding vakken aan de ULB of andere universiteiten te volgen. Dit is vooral interessant als je je voor een heel specifiek domein in de wiskunde interesseert, aangezien je kan rekenen op een breed programma waarbij de expertise over de onderzoeksdomeinen van verschillende universiteiten gebundeld is. Hierdoor kan je je studies perfect afstemmen op je persoonlijke interesses. Naast het verplichte gedeelte kan je kiezen uit een lijst van basisopleidingonderdelen en profileringsopleidingsonderdelen. Er is een evenwichtige verdeling van hoorcolleges, oefeningensessies en zelfstandige projecten. Het programma laat ruimte vrij voor zelfstandig werk en de organisatie en de planning van taken. Tijdens je masterproef verricht je diepgaand onderzoek waardoor je wordt voorbereid om relevante, originele en innoverende oplossingen voor hedendaagse problemen uit te werken.

In de master Wiskunde kies je uit drie afstudeerrichtingen:

 • Financiële en Toegepaste wiskunde
 • Fundamentele wiskunde
 • Onderwijs
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Extra: 
Level 1 Title: 
Graad
Level 2 Title: 
Optie
Level: 
Level: 
planId: 
0000000458
planId: 
0000000818
programmaId: 
00178
Level: 
planId: 
0000000515
planId: 
0000000516
planId: 
0000000517
programmaId: 
00199
Level: 
planId: 
0000001653
planId: 
0000001654
planId: 
0000001668
planId: 
0000001669
programmaId: 
00581
Level: 
planId: 
0000001334
planId: 
0000001335
programmaId: 
99997
Title: 
Leerresultaten
Text: 

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de bachelor opleiding? Lees er hier meer over. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de master opleiding? Lees er hier meer over.

 

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Iets voor mij?
Content: 
Title: 
Licht je in, vraag rond
Text: 

Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede studiekeuze. Maar hoe doe je dat precies? Door actief aan de slag te gaan! Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Title: 
De logica zelve
Text: 

Wiskunde zit overal.” Krijg je ook altijd de kriebels als je dit hoort zeggen? Niet omdat het niet waar is. Integendeel. Maar omdat het jou tot in je diepste vezels raakt. Want wiskunde, dat zit ook in jou. En jij bent klaar om de wiskunde van de middelbare school achter je te laten, klaar voor echte wiskundige vraagstukken, klaar om in de voetsporen van Jean Bourgain te stappen. Aan de VUB.

Ga even diep als breed
Diep graven maar tegelijk alternatieve oplossingen uit andere domeinen voor ogen houden: het is die eigenschap die je als student wiskunde aan de VUB ontwikkelt. Zo kun je in je bacheloropleiding naast de verplichte vakken - analyse, lineaire algebra, discrete wiskunde... - ook kiezen uit een veelheid van vakdomeinen waarin je óók nog bent geïnteresseerd. Denk aan vakken als economie, fysica of computerwetenschappen: stuk voor stuk domeinen waar je je talent voor wiskunde goed kunt laten gelden.

Hoe abstracter, hoe mooier
Naarmate je bacheloropleiding vordert, dring je natuurlijk dieper door tot het wezen van de wiskunde. En dat blijkt nogal wat facetten te kennen. Wat dacht je van affiene, projectieve en differentiaalmeetkunde? Of functionaalanalyse? Ja, geef maar toe: daarvan gaat jouw scherpe, onderzoekende geest toch als het ware op de toppen van haar tenen staan? Niet vergeefs overigens, want vroeg of laat komen in dat abstractere kader plots concepten tot leven waar je in het begin misschien mee worstelde.

Van B naar A en omgekeerd
Welke richting kies je voor je master? Eén ervan is alvast zeker: die van Brussel naar Antwerpen. En terug. De reden? Onze masteropleidingen wiskunde worden samen met de Universiteit Antwerpen georganiseerd. Dat op zich zorgt al voor een variatie die je niet zo snel ergens anders vindt. Maar tijdens je masteropleiding kies je ook voor een andere variatie: die van je specifieke afstudeerrichting. Ga je voor Fundamentele Wiskunde, met vakken als functionaalanalyse, associatieve algebra en algebraïsche topologie? Kies je voor Financiële Wiskunde, waar je je kunt uitleven in vakken als statistische methoden, verschillende numerieke vakken en actuariële modellen? Of gaat je liefde uit naar Onderwijs, waar je je bekwaamt in pedagogische methodieken? Waar je voorkeur ook naar uitgaat: aan de VUB is de uitkomst altijd positief.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Wist je dat...
Text: 
 • in de lijst van 10 best betaalde jobs wiskundigen, actuarissen en statistici bovenaan staan? Met een gemiddeld brutomaandsalaris van 4.958 euro. Bron: FOD Economie (update 30.08.13)
 • Jean Bourgain, een Belg die wiskunde studeerde aan de Vrije Universiteit Brussel, in 1994 een Fields-medaille voor zijn onderzoekswerk won? "At the present time mathematics is an extremely active science and its future bodes well for its constant progress both for solving old problems and opening new areas of research." Jean Bourgain 2018
 • wiskundigen hebben uitgedokterd dat bij Rubiks Kubus vanuit iedere mogelijke configuratie van de kubusblokjes 20 bewegingen steeds volstaan om naar de opgeloste vorm te gaan?
 • priemgetallen een zeer breed onderzoeksgebied vormen in de hedendaagse wiskunde? Een van de grote onopgeloste problemen is het vermoeden van Goldbach: elk even getal groter dan 2 is te schrijven als de som van twee priemgetallen. Heb jij enig idee waarom?
 • allerlei verschijnselen in de natuurkunde door zogenaamde differentiaalvergelijkingen worden beschreven? Sommige zijn zo complex dat ze zelfs niet met computers kunnen worden opgelost. Wie bv. windmolens, vliegtuigen en kunstharten wil ontwerpen, moet nochtans weten hoe de stroming van gassen en vloeistoffen zich gedraagt. Dit probleem vertaalt zich in de Navier-Stokes-vergelijkingen. Deze vergelijkingen zijn zodanig moeilijk dat het Clay Mathematics Institute 1 miljoen dollar beschikbaar heeft gesteld om deze wiskundig op te lossen. Een Kazachstaanse wiskundige claimt trouwens de oplossing te hebben gevonden voor dit vraagstuk…
 • er jaarlijks een WisNat-avond georganiseerd wordt waar studenten over alle jaren heen samen met assistenten en professoren uit de Fysica en Wiskunde verbroederen?
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Tiles: 
Image: 
Title: 
De juiste studiekeuze in 3 stappen!
Title: 
Lieve valt als een blok voor alle mogelijkheden en toepassingen van wiskunde
Text: 

"Waarom ik voor de opleiding Wiskunde koos? Om eerlijk te zijn, ik heb me ingeschreven omdat ik er goed in was in het middelbaar. Verder stond ik er toen niet bij stil. Het duurde echter niet lang voor ik echt verliefd werd op de wiskunde, met al haar mogelijkheden en toepassingen. De abstracte wereld waarin ze vertoeft, en de toch innige band met de realiteit. De uitdaging, het denkwerk, I’m hooked for life. Waarom aan de VUB? Simpel: de sfeer, de vrijheid, en het persoonlijk contact met proffen en assistenten. Combineer dit met een prachtige groene campus waar altijd wel iets te beleven valt, en je voelt je hier gewoon echt thuis."

Format: 
Normaal
Position: 
Links
Extra: 
Image: 
Caption: 
Lieve Lambrechts, Student Ambassador Wiskunde
Title: 
Basisvaardigheden wiskunde
Text: 

Moet ik uit een 6u-8u wiskunde richting komen om wiskunde aan de universiteit te studeren? Moet ik in de finale van de Olympiade geraakt zijn? Helemaal niet.

Bij het hervormen van de bachelor-master structuur hebben we er voor gekozen om de extra studiepunten in te zetten om de overgang van het secundair naar hoger onderwijs te optimaliseren. Alle leerstof van het vijfde en zesde middelbaar wordt herhaald maar weliswaar aan een hoger tempo. Om iedereen gelijk aan de start te hebben wordt er bij ieder vak terug gekeken naar de leerstof uit het middelbaar en wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om goede afspraken te maken omtrent notatie en definities. Omdat de wiskunde aan de universiteit zoveel diverser is dan in het middelbaar zal iedereen die gebeten is door het wiskunde virus zijn gading vinden.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Tiles: 
Title: 
Studeren in semesters
Text: 
2 x 13 weken les. Dan 2 weken blok. Dan 3 weken examens. De examens zijn in januari en juni. De tweede zit van eind augustus tot midden september.
Title: 
Flexibel studeren
Text: 
De vakken waarvoor je niet slaagt, neem je mee naar het volgende jaar en combineer je met nieuwe vakken. Zo krijg je een geïndividualiseerd studietraject. Sommige studenten nemen bewust een deeltijds programma op, bijvoorbeeld om te combineren met een job.
Title: 
Academische competenties
Text: 
Uit gegevens gefundeerde conclusies trekken, onderzoek opzetten, uit een probleemstelling de kern halen en helder weergeven. Nieuwe, onverwachte verbanden... Dat zijn allemaal academische competenties en een universiteit als de VUB is dé plaats om die aan te leren.
Title: 
Goed voorbereid aan je studie beginnen
Text: 

Voor een succesvolle start van je universitaire studies in de wetenschappen kan je best goed voorbereid zijn. Een overzicht van de verwachte voorkennis Wiskunde en bijvoorbeeld Fysica kan je opzoeken op we.vub.ac.be/nl/voorkennis-wetenschappen-wiskunde.

Als je denkt dat sommige onderwerpen een opfrissing vragen of als je bepaalde onderdelen nooit gezien hebt, dan kan je daar voor de start van het academiejaar nog iets aan doen.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
VUB in de media
Text: 

Voor al het VUB nieuws en de ontwikkelingen op onze campus, neem zeker eens een kijkje op onze nieuwspagina vubtoday!

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Going Abroad
Content: 
Title: 
Internationale kansen
Text: 

Wist je dat je ook naar het buitenland kan tijdens je studies Wiskunde aan de VUB? Dit kan via het bekende Erasmus+ programma, maar ook via een hele rist andere mogelijkheden binnen en buiten Europa. Ofwel kies je om een semester te studeren aan een Europese universiteit, ofwel ga je voor je masterproef (tweede masterjaar) naar een universiteit in het buitenland.

Binnen deze opleiding kan je op Erasmusuitwisseling naar:

  Frankrijk

  Italië

  Kroatië

  Polen

  Spanje

  Wens je meer info? Contacteer de facultaire exchange coördinator.

  Format: 
  Normaal
  Position: 
  Rechts
  Extra: 
  Image: 
  Tiles: 
  Image: 
  Title: 
  Wereldburger?
  Title: 
  Na je studie
  Content: 
  Title: 
  Het einde is pas het begin
  Text: 

  Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

  Format: 
  Introduction
  Position: 
  Geen
  Title: 
  Een zorgeloze toekomst
  Text: 

  Wie het masterdiploma Wiskunde behaalt heeft nadien zicht op een prachtige toekomst. Wiskundigen vinden hun weg in tal van sectoren. Ongeacht de gekozen afstudeerrichting heb je een uitzicht op een interessante job in een zeer rijk gamma aan domeinen.

  Format: 
  Normaal
  Position: 
  Rechts
  Extra: 
  Image: 
  Title: 
  Bedrijfsleven of onderzoek
  Text: 

  Wiskundigen duiken op in allerlei soorten bedrijven waar men modelleert, statistische analyses nodig heeft, voorspellingen doet, algoritmen ontwikkelt en optimaliseert of naar patronen zoekt. Dit gebeurt o.a. bij consultancybedrijven, R&D departementen van hoogtechnologische bedrijven, overheidsinstellingen (bv. het Nationaal Instituut voor de Statistiek, het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie, het KMI), de farmaceutische sector, informaticabedrijven of informatica-afdelingen van bedrijven. Daarnaast kan je je ook toeleggen op academisch wiskundeonderzoek in België of buitenland.

  Format: 
  Normaal
  Position: 
  Geen
  Title: 
  Lesgeven
  Text: 

  Uiteraard kan je ook in het onderwijs stappen om zo je passie voor wiskunde door te geven aan een nieuwe generatie wetenschappers. De vraag naar wiskundeleraars blijft zeer groot. Wie leerkracht wiskunde wordt, zal met overgave de logische, abstracte manier van redeneren aan leerlingen overbrengen en met hen een wereld van patronen, structuren en formules ontdekken. De maatschappelijke rol van de leraar wiskunde mag niet onderschat worden, de leerkracht wiskunde is de schakel om leerlingen te motiveren om later een wetenschappelijke of technische richting aan te vatten. Daarnaast is wiskunde het vak bij uitstek om leerlingen scherp, kritisch, logisch, zelfstandig en onderzoekend te leren redeneren. In tegenstelling tot wat soms wel eens gedacht wordt, kiezen niet alle wiskundestudenten voor een job in het onderwijs. Onze afgestudeerden vinden hun weg in een brede waaier van beroepen en minder dan een kwart kiest nog resoluut voor het onderwijs. Te weinig: er is een bijzonder groot tekort aan universitair opgeleide leraars wiskunde. Het programma van de specifieke lerarenopleiding (60 ECTS-credits) wordt modulair aangeboden en bestaat uit 6 verplichte basismodules en één keuzemodule. Hiervan kan een groot deel opgenomen worden binnen de master, afstudeerrichting onderwijs.

   

  In deze brochure kan je een overzicht van alle jobuitwegen voor wiskundigen en getuigenissen van onze alumni terugvinden!

  Format: 
  Normaal
  Position: 
  Geen
  Youtube ID: 
  7FvC-Dmzhow
  Title: 
  Kom binnen 50 jaar terug!
  Introduction: 
  Op onze alumni bijeenkomsten kan je terug genieten van de lessen van weleer.
  Tiles: 
  Title: 
  Careercenter
  Text: 
  Individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!
  Title: 
  Doctoreren?
  Text: 
  VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …
  Title: 
  Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.
  Text: 

  Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

  Format: 
  Normaal
  Position: 
  Geen
  Title: 
  Medische wiskunde?!
  Text: 

  “Ik werk als algoritmisch onderzoeker bij Advanced Medical Diagnostics. Mijn specialisatie is het ontwikkelen van algoritmes om borst- en prostaatkanker op te sporen in een echografie. Bij het scannen van een menselijk lichaam wordt 3D-echografie gebruikt, dit betekent dat men een hele reeks foto’s achter elkaar plaatst. Mijn taak is om algoritmes, een reeks procedures en berekeningen, te ontwikkelen die kankerweefsel onderscheiden van ander weefsel. Ik doe daarbij berekeningen op een enorme matrix die de teruggekaatste akoestische data van het gescande orgaan bevat en tracht daar patronen in te herkennen. Door de precieze detectie van kwaadaardig weefsel kunnen medische ingrepen nauwkeuriger worden uitgevoerd. Ook de omvang van het verdacht weefsel wordt weergegeven, wat helpt bij het opvolgen van risicopatiënten. Het team waarin ik werk is zeer divers. Je vindt er ingenieurs, fysici, informatici en wiskundigen terug. We plegen regelmatig overleg met andere collega’s uit het klinisch departement en zitten vaak samen met radiologen en pathologen om de data beter te begrijpen.”

  Format: 
  Normaal
  Position: 
  Links
  Extra: 
  Image: 
  Caption: 
  Eva Vandersmissen, afgestudeerd als dr. in de Wiskunde (2008)
  Tiles: 
  Image: 
  Title: 
  Meer weten over onze alumni?
  Image: 
  Title: 
  Volg de VUB
  UserID: 
  vrije_universiteit_brussel
  PhotosetID: 
  72157679541285481
  Title: 
  Praktische info
  Content: 
  Title: 
  Een vliegende start
  Text: 

  De lessen van academiejaar 2017-2018 starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

  Format: 
  Introduction
  Position: 
  Geen
  Title: 
  Studiepunten
  Text: 

  SP ‘Studiepunt’: een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

  Format: 
  Normaal
  Position: 
  Geen
  Title: 
  Leerkrediet
  Text: 

  Alsjeblieft, je krijgt 140 studiepunten. Bij wijze van welkom bij aanvang van een initiële bacheor- of masteropleiding. Die 140 studiepunten maken je leerkrediet uit. Dat krediet gebruik je om vakken te 'kopen' uit je studietraject. Slaag je voor die vakken, dan krijg je je punten terug. Meer nog: de eerste 60 studiepunten die je terugkrijgt, worden verdubbeld (alsjeblieft bis). Slaag je niet voor een of meer vakken, dan ben je de studiepunten die deze vakken 'waard' zijn, kwijt En moet je opnieuw studiepunten van je leerkrediet 'afgeven' om ervoor te kunnen herkansen. Te vermijden, zoiets, want zo slinkt je leerkrediet.

  Format: 
  Normaal
  Position: 
  Geen
  Youtube ID: 
  ATUY4HIVyAc
  Title: 
  Toelatingsvoorwaarden en geïndividualiseerde studietrajecten
  Text: 

  Met een diploma secunair onderwijs kan je starten in elke bacheloropleiding (met uitzondering van Geneeskunde). Wil je graag meer info over specifieke toelatingsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het schakelprogramma of directe toegang tot de master, kijk dan op de VUB-website bij de opleiding van jou voorkeur. Hier vind je een lijst met de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen. Heb je vragen rond toelating, vrijstellingen en vakkenpakketten, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding. Het samenstellen van je individueel studietraject gebeurt altijd samen met je studietrajectbegeleider.

  Format: 
  Normaal
  Position: 
  Geen
  Title: 
  Studiegeld en Sociale Dienst Studenten
  Text: 

  Je studiegeld wordt berekend opbasis van het aantal studiepunten dat je opneemt, je nationaltieti, opleiding en contracttype. Studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) die zich voor een intiële bachelor- of masteropleiding inschrijven, betalen een standaard vast bedrag en een variabel bedrag per studiepunt. Elk jaar wordt het studiegeld opnieuw berekend. De exacte berekeing vindt je hier. Zit je in een financieel moeilijke situatie, dan neem je best contact op met de Sociale Dienst Studenten van de VUB. Zij bekijken per dossier hoe je geholpen kan worden.

  Format: 
  Normaal
  Position: 
  Geen
  Title: 
  Schrijf je in bij de VUB
  Text: 

  Je kunt je het hele jaar online aanmelden voor jouw opleiding aan de VUB. Start nu je inschrijving!

  Format: 
  Normaal
  Position: 
  Geen
  Tiles: 
  Image: 
  Title: 
  Ga je op kot?
  Image: 
  Title: 
  Brussel geen studentenstad?
  Image: 
  Title: 
  Saint Vé? Quoi?
  opleidingId: 
  20
  Hero: 
  Slide: 
  Image: 
  Topline: 
  Bachelor en master of Science in de
  Headline: 
  Wiskunde
  Image: 
  Topline: 
  Bachelor en master of Science in de
  Headline: 
  Wiskunde
  Image: 
  Topline: 
  Bachelor en master of Science in de
  Headline: 
  Wiskunde
  Image: 
  Topline: 
  Bachelor en master of Science in de
  Headline: 
  Wiskunde
  Keep custom: