logo

Info voor de non-profitsector

Naast onderwijs en onderzoek vormt (wetenschappelijke) dienstverlening de derde functie die de universiteit vervult in het maatschappelijk bestel. Concreet betekent dit dat kennis die aan de universiteit ontwikkeld wordt zijn weg moet kunnen vinden naar de maatschappij. Dat gebeurt zowel via onderwijsprogramma's als via onderzoekscontracten.

De Vrije Universiteit Brussel stimuleert onderzoeksinitiatieven die in de lijn liggen van haar filosofische grondslagen en die haar gevoel voor sociale verantwoordelijkheid ondersteunen. Verschillende onderzoeksteams nemen ook deel aan door de Vlaamse regering gefinancierde programma's met een sociaal doel in domeinen als onderwijs, welvaart & gezondheid, milieu en transport.

Vanuit dezelfde filosofie is de Vrije Universiteit Brussel gestart met de ontwikkeling van een wetenschapswinkel. De WetenschapsWinkel helpt non-profitorganisaties om een maatschappelijk probleem naar een onderzoeksvraag te vertalen.

Brussel krijgt in dit verhaal natuurlijk speciale aandacht. Onder andere door het UZ Brussel maar ook door de verschillende voorzieningen op onze campussen voor sport, cultuur onderwijs, enz... bouwen we elke dag aan onze band met de Brusselse samenleving.

Contact

Vrije Universiteit Brussel
Departement R&D 
Pleinlaan 2
1050 Brussel
Tel. 02/629 21 08
Fax 02/629 36 40
e-mail :